Snimka0377-1
Snimka0346-1
Snimka0342
Snimka0420-1

Намирате се на официалната страница на Държавна психиатрична болница с.Карвуна.

     Държавна психиатрична болница Карвуна е важна структурна част от националната здравна психиатрична система осигуряваща защитена среда и възможност за съвременни диагностично лечебни и рехабилитационни програми съобразно законовите разпоредби и правата на пациентите.

      Държавна психиатрична болница Карвуна е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и пряко подчинен на МЗ.  Болницата е обособена като самостоятелно лечебно заведение на пълна държавна издръжка. Профилирана в специализирана психиатрична болница за лечение на болни със психични разстройства и белодробна туберкулоза. Има утвърден леглови фонд от 90 легла.

       Болницата осигурява защитена среда, качествени лечебно диагностични програми, реални възможности за подобряване на психично и соматично състояние, подобрени връзки със социалната му среда, социално и  психологично подпомагане.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ НА ТЕЛЕФОН

ДЕЖУРЕН ЛЕКАР: 0879888128

ОТ 11.00-14.00

ОТ 16.00-18.00

СВИЖДАНИЯ ЕЖЕДНЕВНО

ПО ПРЕЦЕНКА НА ДЕЖУРНИЯ ЛЕКАР

ОТ 10.00-14.00