Контакти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

ДИРЕКТОР

0885 861 890 ; 058 629 022 /вътр.301

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

0887 514 220 ; 058 629 022 /вътр.303

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

0879 135 150 ; 058 629 022 /вътр.302

АДМИНИСТРАЦИЯ

0879 888 129 ; 058 629 022 /вътр.308

ДЕЖУРЕН ЛЕКАР

0879 888 128

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

0879 161 229 ; 058 629 022 /вътр.309

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАВИСИМОСТИ

058 629 022 /вътр.304

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

058 629 022 /вътр.305

ОТДЕЛЕНИЕ ОСТРИ ПСИХОЗИ

058 629 022 /вътр.306

ОТДЕЛЕНИЕ ТБК

0572 27530 /вътр.307

Електронен адрес : dpb_karvuna@abv.bg

Форма за контакт