Профил на купувача

Профилът на купувача в ЦАИС ЕОП се намира на адрес – https://app.eop.bg/buyer/4540 

Профилът на купувача преди 2021г. се намира на адрес – http://sop.bg/dpbkarvuna-381/ 


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ДПБ – Карвуна можете да изтеглите от ТУК