Отделение за лечение на болни с активна белодробна туберкулоза

Единствено по рода си на територията на цялата страна. Приемат се за лечение пациенти с доказана активна туберкулоза на белите дробове и придружаващи психични заболявалия – параноидна шизофрения, зависимости, умствен а изостаналост.

Структурата, организацията на работния процес и обслужването на болните отговаря на изискванията на отделение по инфекциозни болести. Същевременно е съобразено със спецификата на контингента болни- пациенти с ментални проблеми. Екипът е с опит и стаж в обслужването на болни със соматични заболявания, както и на такива със специални потребности. Лечебният процес се осъществява съвместно от лекари- интернисти и психиатри. Извършват се лабораторни, микробиологични и образни изследвания.

Началник отделение: д- р В.Йовева- специалист инфекциозни болести

Ординатор: д- р В. Кръстева- интернист

Ст. мед. сестра- Г. Василева