Антикорупция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

           Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, Държавна психиатрична болница-с.Карвуна е предприела мерки срещу корупцията.

      В системата на психиатричното здравеопазване най – често срещаните корупционни прояви са свързани с:

             •     Нерегламентирано заплащане на лекарства и/или консумативи в болничната помощ;

             •     Нерегламентирано заплащане на предоставени медицински услуги;
             •     Нерегламентирано заплащане на извършена медицинска експертиза на работоспособността;   
             •     Нерегламентирано заплащане на извършена съдебно – психиатрична  експертиза.
      

         Държавна психиатрична болница-с.Карвуна е осигурила следните канали за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани:

          •    По пощата на адреса на Държавна психиатрична болница-с. Карвуна, п.к.9619, обл. Добрич;

          •    В деловодство на Държавна психиатрична болница-с. Карвуна , намиращо се в административна сграда, което изпълнява функциите на Приемна за обслужване на  външни граждани; 
          •    В специално поставената пощенска кутия за жалби и сигнали за корупция, която се намира до входа на административна сграда, както и във всяко отделение на лечебното заведение.


         Сигнал за корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служители от Държавна психиатрична болница-с. Карвуна може да подадете в Министерство на здравеопазването на електронен адрес:

                                                        https://www.mh.government.bg/bg/politiki/antikoruptsiya/izprati-signal/

                               или на телефоните на Районен център по здравеопазване –гр. Добрич:

                                                                             058 601 735

       Подавайте сигнали за факти и обстоятелства, които са констатирани лично или имате съответните документи. 
       

       При подаването на сигнали  трябва да знаете, че:
             •    Не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години;

             •    Не се образува производство по анонимни сигнали.

                                                                                                                                 Д-р Тихомира Стелиянова
                                                                                                                                 Директор на ДПБ с.Карвуна,