Кариери

Свободни позиции в ДПБ Карвуна:

Лекар – специалност „психиатрия“        –  1 бр

Лекар – ординатор                                    –  1 бр

Лекар – ординатор – дневни грижи       –  1/2 бр

Лекар – клинична лаборатория               –  1/2 бр

Клиничен психолог                                    –  1/2 бр

Медицински сестри                                   –  5 бр