Начало

Профил на купувача

 

TeamViewer Дистанционна поддръжка Дистанционна поддръжка

Държавна психиатрична болница—с.Карвуна

 

     Намирате се на официалната страница на Държавна психиатрична болница с.Карвуна.

     Държавна психиатрична болница Карвуна е важна структурна част от националната здравна психиатрична система осигуряваща защитена среда и възможност за съвременни диагностично лечебни и рехабилитационни програми съобразно законовите разпоредби и правата на пациентите.

      Държавна психиатрична болница Карвуна е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и пряко подчинен на МЗ.  Болницата е обособена като самостоятелно лечебно заведение на пълна държавна издръжка. Профилирана в специализирана психиатрична болница за лечение на болни със психични разстройства и белодробна туберкулоза. Има утвърден леглови фонд от 90 легла.

       Болницата осигурява защитена среда, качествени лечебно диагностични програми, реални възможности за подобряване на психично и соматично състояние, подобрени връзки със социалната му среда, социално и  психологично подпомагане.

 

Телефони:  Стационарни:

                      058 629 022        - болница и администрация

                      0572 72530          - ТБК стационарен

                       Мобилни телефони:

                       Директор                                         -  0885 861 890

                      Гл. сестра                                          - 0879 161 228        

                      Гл. счетоводител                            -  0879 135 150

                     РАД                                                     -  0887 514 220

                     Човешки ресурси                            -  0879 888 129

                     Социален работник                        - 0879 161 229

                     Болница                                             - 0879 888 128

                    ТБК отделение                                  - 0878 245 845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor